[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ

[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ

iPhone đã thay đổi rất nhiều sau 10 năm với kích thước màn hình, tùy chọn bộ nhớ đa dạng hơn.

Để kỷ niệm 10 năm iPhone ra đời, công ty Neerja Softwares đã tạo ra một Infographic nhìn lại những cột mốc đáng nhớ của iPhone trong suốt 10 năm qua, thiết bị chiếm doanh thu cao nhất của Apple và là một trong những smartphone phổ biến nhất thế giới.

[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ

[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ

[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ

[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ

[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ

[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ

[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ

[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ

[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ[Infographic] 10 năm iPhone và những cột mốc đáng nhớ

Phúc Thịnh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận