Học viện Công nghệ BCVT chi gần 5 tỷ đồng cấp học bổng cho sinh viên

Học viện Công nghệ BCVT chi gần 5 tỷ đồng cấp học bổng cho sinh viên

Học viện Công nghệ BCVT chi gần 5 tỷ đồng cấp học bổng cho sinh viên

TS. Vũ Văn San, Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT trao học bổng cho các sinh viên (Ảnh: Đình Dũng)

Hôm nay, ngày 27/6/2017, Học viện Công nghệ BCVT tổ chức trao học bổng khuyến khích học tập và học bổng khen thưởng cho hơn 1.000 sinh viên và 17 tập thể sinh viên đạt kết quả học tập cao trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.

Theo báo cáo sơ kết công tác học sinh sinh viên và hoạt động thi đua khen thưởng, khuyến khích học tập của Học viện Công nghệ BCVT, là năm thứ hai trường triển khai Đề án tự chủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mặc dù năm học diễn ra trong bối cảnh nhiều thay đổi về cơ chế chính sách trong giáo dục, tuyển sinh, cơ chế tài chính... song Học viện xác định việc đảm bảo các điều kiện học tập, sinh hoạt, trong đó các chế độ chính sách, học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng, bên cạnh công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu của hoạt động này là không chỉ khuyến khích, động viên, hỗ trợ sinh viên học tập mà còn tạo động lực cho sinh viên trong nghiên cứu khoa học.

Thống kê của Học viện Công nghệ BCVT cho hay, trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, toàn Học viện đã có 34,5% sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập. Đây là các sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại khá trở lên, đủ điều kiện được xét, cấp học bổng. Trong đó, tỷ lệ sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng của cơ sở đào tạo Hà Đông là 36,9% và cơ sở đào tạo TP.HCM là 29,5%.

Học viện đã xét và cấp học bổng khuyến khích học tập với tổng kinh phí lên tới hơn 4,65 tỷ đồng, trong đó cơ sở đào tạo Hà Đông là trên 3,31 tỷ đồng (723 sinh viên) và cơ sở đào tạo TP.HCM là hơn 1,33 tỷ đồng. Mức điểm nhận được học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Học viện của ngành thấp nhất là 2,93 và ngành cao nhất là 3,34 điểm (thang điểm 4).

Bên cạnh đó, trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 vừa qua, Học viện cũng dành nguồn kinh phí gần 4 tỷ đồng để thực hiện việc miễn giảm học phí cho các đối tượng chính sách; cấp học bổng đầu vào cho các sinh viên có thành tích cao...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận