Quạ bốn tháng tuổi thông minh như vượn trưởng thành

Quạ bốn tháng tuổi thông minh như vượn trưởng thành

Nghiên cứu cho thấy quạ phát triển các kỹ năng nhận thức tương đối nhanh và gần như hoàn thiện khi được bốn tháng tuổi.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích khả năng của những con quạ trong các nhiệm vụ thử nghiệm để kiểm tra sự hiểu biết của chúng về thế giới vật chất và cách chúng tương tác với những con quạ khác. Họ đã kiểm tra kỹ năng nhận thức của tám con quạ 4, 8, 12 và 16 tháng tuổi bằng một loạt thí nghiệm.

Quạ bốn tháng tuổi thông minh như vượn trưởng thành

Các kỹ năng mà các tác giả nghiên cứu bao gồm trí nhớ không gian, tính lâu dài của đối tượng - hiểu rằng một đối tượng vẫn tồn tại khi nó khuất tầm nhìn, hiểu các số tương đối và phép cộng. Các nhà khoa học cũng xem xét khả năng giao tiếp và học hỏi.

''Ví dụ, để điều tra xem quạ có biết thức ăn ở đâu hay không, chúng tôi giấu đồ ăn dưới một chiếc cốc, và tráo đổi vị trí của nó với những chiếc cốc rỗng khác," Tiến sĩ Miriam Sima, Viện nghiên cứu chim chóc Max Planck, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết. "Một con quạ chọn một chiếc cốc bằng cách mổ hoặc chỉ vào nó bằng mỏ, còn tinh tinh có thể chỉ cốc bằng ngón tay."

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports, khả năng nhận thức của quạ từ 4 đến 16 tháng tuổi là tương tự nhau, cho thấy tốc độ phát triển các kỹ năng nhận thức của chúng là tương đối nhanh và gần hoàn thiện khi được 4 tháng tuổi.

Giáo sư Simone Pika từ Đại học Osnabrück, Đức, giải thích: ''Có thể do khi được bốn tháng tuổi, những con quạ non đã khá độc lập. Do đó, chúng cần phải có nhận thức về mọi thứ để đối phó với những thách thức."

Mặc dù khả năng thực hiện nhiệm vụ khác nhau giữa các cá thể, những con quạ thường đạt kết quả tốt nhất trong các nhiệm vụ kiểm tra phép cộng và hiểu biết về các con số tương đối. Chúng đạt kết quả kém hơn trong các nhiệm vụ kiểm tra trí nhớ không gian.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh khả năng nhận thức của những con quạ với 106 con tinh tinh và 32 con đười ươi đã hoàn thành các nhiệm vụ tương tự trong một nghiên cứu trước đó. Họ phát hiện ra rằng ngoại trừ trí nhớ không gian, hoạt động nhận thức của quạ rất giống với đười ươi và tinh tinh.

Pika và các đồng nghiệp của cô nói rằng những phát hiện này cho thấy những con quạ, tương tự như những con vượn lớn, có thể đã phát triển các kỹ năng nhận thức chung và tinh vi. Các tác giả cho rằng quạ phát triển những kỹ năng này để đáp ứng với việc sống trong một môi trường thay đổi liên tục, nơi sự sinh tồn và sinh sản phụ thuộc vào sự hợp tác và liên minh.

Tuy nhiên, các tác giả cảnh báo rằng khả năng nhận thức của những con quạ được nghiên cứu có thể không đại diện cho loài quạ nói chung.

Nguồn: https://www.sciencefocus.com/news/four-month-old-ravens-could-be-as-intelligent-as-adult-apes/

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận