Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định 'user...'

Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định 'user...'

Mặc định sau khi tạo tài khoản TikTok, tên hiển thị của người dùng chỉ là "user..." kèm theo một dãy số. Nếu không để ý, người dùng cũng không biết đổi tên hiển thị này ở đâu.

Tên hiển thị TikTok thực ra có thể được thay đổi một cách dễ dàng hơn so với TikTok ID, vì không gắn liền với định danh hay đường dẫn tài khoản.

Cách đổi tên TikTok

Để đổi tên TikTok, người dùng vào mục "Hồ sơ" và bấm nút "Sửa hồ sơ".

Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định user...
Để đổi tên TikTok, người dùng vào mục "Hồ sơ".
Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định user...
Bấm nút "Sửa hồ sơ".

Người dùng vào mục "Tên", sau đó chọn tên mới và bấm nút "Lưu".

Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định user...
Người dùng vào mục "Tên".
Hướng dẫn đổi tên TikTok thay tên mặc định user...
Hãy chọn tên mới và bấm nút "Lưu".

Anh Hào

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận