Bộ TT&TT lấy ý kiến về giá cước sử dụng dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng

Bộ TT&TT lấy ý kiến về giá cước sử dụng dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng

Bộ TT&TT lấy ý kiến về giá cước sử dụng dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng

Mục đích xây dựng thông tư nhằm quy định giá cước cụ thể cho từng đối tượng sử dụng.

Theo Bộ TT&TT, mục đích xây dựng thông tư nhằm quy định giá cước cụ thể cho từng đối tượng sử dụng dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng, phù hợp với hiện trạng hạ tầng mạng và giá cước phù hợp với chất lựơng dịch vụ, phù hợp với thực tế, đảm bảo minh bạch trong quản lý sử dụng, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Về nguyên tắc xây dựng giá cước, căn cứ Luật giá 11/2012/QH, phương án xây dựng giá cước cho từng dịch vụ trong thông tư là phương pháp định giá dịch vụ căn cứ vào kết quả phân tích, so sánh giữa mức giá và các đặc điểm kinh tế, kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến mức giá của dịch vụ với dịch vụ tương tự của các doanh nghiệp có thị phần lớn cung cấp trên thị trường được giao dịch trên thị trường xác định giá trần cho các dịch vụ.

Giá tối thiểu của các nhà cung cấp dịch vụ trên thị trường là khó xác định và chịu sự chi phối của các yếu tố kỹ thuật, hỗ trợ dịch vụ kèm theo cho nên đề xuất sử dụng so sánh theo giá tối đa đề xác định giá trần.

Mức giá tối đa dịch vụ căn cứ vào báo cáo giá cước cho Cục Viễn thông của các doanh nghiệp Viễn thông tính toán thêm yếu tố riêng cho mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Các yếu tố để phân tích, so sánh chủ yếu có ảnh hưởng đến giá dịch vụ gồm mức giá mua bán dịch vụ tương ứng trên thị trường trong điều kiện bình thường (giá công bố dịch vụ) và chính sách của Nhà nước có tác động đến giá dịch vụ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận