Internet

Ethereum dễ đào hơn

Mạng lưới ETH vừa được cập nhật, dần chuyển sang thuật toán bằng chứng cổ phần trên bản 2.0.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống